Společenství

Setkáváme se jako společenství pravidelně vždy každé sudé úterý po večerní mši sv. (tj v 18:35) na faře.
Kromě vzájemného popovídání se zamýšlíme nad jednotlivými tématy křesťanství. Ve školním roce 2022/23 se zamýšlíme nad svátostmi.

Galerie poznámek je zde.

Data setkání 2022:
1.11.
15.11.
29.11.
13.12.