Společenství

Setkáváme se jako společenství pravidelně vždy každé sudé úterý po večerní mši sv. (tj v 18:35) na faře.
Kromě vzájemného popovídání se zamýšlíme nad jednotlivými tématy křesťanství. Ve školním roce 2022/23 se zamýšlíme nad svátostmi.

Galerie poznámek je zde.

Data setkání 2023:
31.01.2023
14.02.2023
28.02.2023
14.03.2023
28.03.2023
11.04.2023
25.04.2023
09.05.2023
23.05.2023
06.06.2023
20.06.2023

12.09.2023
26.09.2023
10.10.2023
24.10.2023
07.11.2023
21.11.2023
05.12.2023
19.12.2023