Poutní mše v roce 2022

Poutní mše na rok 2022 jsme domlouvali na Pastorační radě farnosti 10.3.2022.
Je možné, že se některé data nebo časy poutí ještě změní.

Číčov – kostel sv. Filipa a Jakuba – 8.5. ve 14:00

Nové Mitrovice – kostel sv. Jana Nep. – 15.5. v 11:00

Nechanice – kaple Navštívení Panny Marie – 31.5. v 18:00 (místo Poříčí)

Čížkov – kostel Nar. sv. Jana Křtitele – 26.6. v 11:00 (místo N. Mitrovic)

Lipnice – kaple sv. Petra a Pavla – 3.7. ve 14:00

Radošice – kaple sv. Anny – 31.7. ve 14:00

Těnovice – kostel Nanebevzetí Panny Marie – 14.8. v 11:00 (místo N. Mitrovic)

Mítov – kaple sv. Václava – 24.9. ve 14:00

Chynín – kaple sv. Václava – 1.10. ve 14:00

Dožice – kostel sv. Michaela archanděla – 2.10. v 11:00 (místo N. Mitrovic)

Spálené Poříčí – farní kostel sv. Mikuláše – 4.12. nedělní

Modlitba za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za ukončení války na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš…

Zdrávas, Maria…

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Aktuality – farní domky a parcely

Výstavba farních domků

Začátkem ledna jsme získali stavební povolení na výstavbu dvou farních domků v lokalitě farních parcel „Štítovská“ a v únoru bude probíhat příprava základových desek pro domky.“

Začátkem května se začíná stavět.

Prodej farních parcel

Tři parcely jsou již prodány.

Modlitby ze starého webu

Modlitba za rodinu ke sv. Josefu

Svatý Josefe, ty ses věrně staral o dobro svaté rodiny, tobě byla svěřena výchova Syna božího. Vypros také naší rodině mír a pokoj, svornost a lásku, požehnání a zdar.
Svou mocnou ochranou odvrať od ní pokušení, neštěstí a nemoci. Pros za ni v životě i ve smrti, zachovej její víru v neporušení, vypros jí sílu a útěchu ve zkouškách a utrpení.
Tvé mocné přímluvě doporoučíme svoje děti. Vypros jim zbožný život, zdraví, štěstí a Boží požehnání. Amen.

Modlitba k svatému Josefu

Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento i nás opatruj. Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání. At´ se láska, svornost množí, abychom žili v bázní Boží. Ve cnostech vždy prospívali a do nebe se dostali. Tak dnes k tobě voláme a o tvou pomoc žádáme. Přijmi klíče našeho domu, odvrat´ od nás každou škodu. Budiž strážcem všeho statku, nedej místa nedostatku. Uč nás Boha milovat, hříchu se vždy varovat, ať jsme živi zde na světě, Jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě. Amen

Kněží ve farnosti

P. Václav Málek OH (-1990)
P. Mons. ICLic. Vladimír Gajdušek (1990-2010)
P. ThDr. Miroslav Vančo, PhD. (2010-2017)
P. Janusz Romanski (2017-2021)
P. Mgr. Robert Bergman (2021-)

Aktuální projekty

Projekty v roce 2022

Oprava fasády kostela v Čížkově
Oprava havarijního stavu střech stodol v Těnovicích
Likvidace dřevomorky v Nových Mitrovicích
Investiční stavba dvou rodinných domků ve Spáleném Poříčí

Projekty v roce 2021

Nová střecha kostela v Čížkově
Oprava kostela v Číčově
Prodej fary v Nových Mitrovicích
Příprava investiční stavby rodinných domků ve Spáleném Poříčí