Úvod

Vítejte na našich internetových stránkách.

Jsme římskokatolická farnost, společenství lidí, kteří uvěřili v Ježíše Krista a žijí na území Spáleného Poříčí a okolí.

Jsme součástí celosvětové katolické církve a správně patříme pod Biskupství plzeňské.

Aktuální ohlášky naleznete ZDE.

Co je křesťanství?

Odpověď není snadná. Dovolím si nabídnout dva prameny.
První z nich je starší ale obdivuhodně nadčasový.
Jedná se o část listu Diognetovi (2.-3. století)

Křesťané se neliší od ostatních lidí ani původem, ani řečí, ani způsobem života.
Nemají vlastní města, nemluví zvláštní řečí, nežijí odlišným způ­sobem.
Jejich učení není výsledkem přemýšlení zvídavých lidí, ani nehájí lidskou nauku, jako je tomu u některých.
Bydlí, jak každému bylo souzeno, v městech helénských i barbarských.
V odívání a jídle se přizpůsobují domá­cím zvykům.
Co se týče života, dávají neuvěřitelný příklad vzorného života.
Mají vlastní vlast, avšak žijí jako cizinci. Cizina je jim vlastí a vlast cizinou.

Žení se jako ostatní, rodí děti, avšak narozené děti neodhazují.
Mají společný stůl, ne však lůžko.
Mají tělo, nežijí však podle přání těla.
Žijí na zemi, bydlí však v nebi.
Poslouchají dané zákony, způsobem svého života však nad zákony vítězí.
Všechny milují a ode všech jsou pronásledo­váni.
Neznají je a přece je odsuzují. Jsou zabíjeni a dostávají život.
Že­brají a přece mnohé obohacují. Všeho jsou zbavováni a vším oplývají.
Jsou zbavováni cti a tato bezectnost je jejich oslavou.
Pomlouvají je a oni podávají důkaz své spravedlnosti.
Zlořečí jim, a oni žehnají. Ubližují jim, a oni to považují za čest.
Když prokazuji dobrodiní, trestají je jako zločince.
Když jsou trestáni, radují se, jako by znovu dostávali život.
…Ti, kdo je nenávidí, ne­mají žádný důvod k nepřátelství.

Prostě řečeno: Jako je duše v těle, tak jsou křesťané ve světě.
Duše je rozptýlena ve všech částech těla a křesťané ve všech městech světa.
Duše dlí v těle, avšak není z těla. Křesťané bydlí ve světě a nejsou ze světa.
Neviditelná duše je chráněna ve viditelném těle.
I křesťany je možné ve světe poznat, avšak jejich zbožnost zůstává neviditelná.

Tělo nenávidí a bojuje proti duši, poněvadž ona mu brání, aby se oddávalo rozkoším, a přece jí nemůže uškodit.
I křesťany, protože se stavějí proti rozkoším, svět nenávidí a přece jim nemůže uškodit.
Duše miluje nenávidějící tělo i jeho části. I křesťané milují ty, kdo je nenávidí.
Duše je sevřena tělem, avšak sama tělo udržuje
I křesťany drží jako ve vězení svět, oni však udržují svět.
Nesmrtelná duše přebývá ve smrtelné schránce.
I křesťané žijí v pomíjejícím světě, avšak oče­kávají v nebesích nesmrtelnost.
Duše se stává lepší a sílí hladem a žízní.
I křesťané den ze dne více rostou, když je stíhají tresty.
Bůh jim určil takové místo, které nesmí opustit.

Celý list i s komentářem je zde.

Druhý pramen je daleko známější. Prostě Wikipedie.